బ్రోచేవారెవరురా క్లీన్ యూ

హీరో శ్రీవిష్ణు,నివేదా థామస్, నివేదా పేతురాజ్ హీరో హీరోయిన్లుగా, స్టార్ కమెడియన్స్ ప్రియదర్శి,రాహుల్ రామకృష్ణ కల్సి జెసిన సైన్మ 'బ్రోచేవారెవరురా'. జబర్దస్త్ రొమాన్సు, కదుపుబ్బా నవ్వుకునే జొకులతో దర్శకుడు మస్తు తీసిండంట.. సెన్సారొల్లు సూసి,...

బుర్రకధ ఇంకింత లేటు.

ఇగో డబల్ దిమాక్ తో పుట్టిన పిలగాని కధే 'బుర్రకధ' సైన్మ.. ఇగ ఇది షుటింగ్ ఖతం జేస్కొని ఈ 28 కి టాకీస్లకి రావల్సి ఉండే కానీ సెన్సారొల్లు కూసంత జాము జేసె...