ఏదైనా ఫ్రెష్ గా ఉంటేనే….

ఎంత పెద్ద హీరో అయినా, సినిమా తీసింది ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా కథలో కొత్తదనం లేకుంటే అది ఆడటానికి కాస్త కూడా అవకాశం లేదు. అందుకే మన స్టార్ హీరోలు సినిమా సినిమా కి గ్యాప్ తీస్కొని మంచి కథలు ఏరే పనిలో ఉన్నారు. కొంతమంది హీరో లు అయితే వల్ల సినిమాకి కథలు వారే సమకూర్చుకుంటున్నారు. వాళ్ల సినిమాలకి కొత్త కథలను వెతకటానికి సెపరేట్ టీమ్స్ పని చేస్తుంటాయి.

ఈ కరోనా మన హీరోలకి మంచి పని చేసిందనే చెప్పుకోవాలి. ఎప్పుడు సినిమాలో బిజీ ఉండే వాళ్ళు ఇప్పుడు కాస్త షూటింగ్ లు లేకపోయే సరికి కథలు వినే పనిలో ఉన్నారని సమాచారం. చాలా మంది కొత్త రచయితలకి ఈసారి అవకాశం ఇస్తున్నట్టు సినీ వర్గాలనుంచి సమాచారం.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: