పెద్ద ప్లానే అది..

అనుకున్నట్టుగానే జరిగింది బిగ్ బాస్ హౌస్ లో, మొదటి ఎలిమినేషన్ సూర్య కిరణ్ రూపంలో జరిగింది. కంటెన్స్టెంట్స్ అందరు లోపలికి ఆనందంగా ఉన్న, బయటికి మాత్రం ఎదో తెగ బాధ పడిపోయినట్టు అచ్తింగ్ చేసారు. 7 రోజుల్లో మరి అంతలా ఎం కనెక్ట్ అయ్యారో. అదలా ఉంటె సూర్య కిరణ్ మాత్రం అందర్నీ చదివేసారు, బయటికి వచ్చాక నాగ్ అడిగిన దానికి అందరిగురించి బలే చక్కగా వివరించారు.

అలాగే ముందుగా లీక్ అయినట్టుగానే మేల్ వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ గా ఈ రోజుల్లో ఫేమ్ కమెడియన్ కుమార్ సాయి హౌస్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. తాను చాలా పెద్ద ప్లాన్ తో హౌస్ లో కి వాచినట్టు నాగ్ తో చెప్పాడు. ముక్యంగా మూడు ప్లాన్స్.

1 . టైటిల్ గెలవడం
2 . బయటికి వచ్చేలోపు కరోనా అంతం
3 . నాగ్ కి స్క్రిప్ట్ చెప్పే అవకాశం

సో, అయన గేమ్ సరిగ్గా ఆడి, ప్రేక్షకుల మనసు గెలిచి టైటిల్ గెలవాలని కోరుకుందాం.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: