ప్రతీకారం తీర్చుకున్నారో లేదో వేచి చూడాల్సిందే:మీర్జాపూర్ 2

అందరూ ఎదరు చూస్తున్న ట్రైలర్ వచ్చేసింది. ఈ నెల అక్టోబర్ 23 కి రాబోతున్న మిరజాపుర్ సీజన్ 2 ఇందులో
మొదటి సీజన్ మున్నా భయ్య తన తండ్రి కార్లీన్ యొక్క మిర్జాపూర్ సామ్రాజ్యంలో బాబ్లు మరియు గుడు పదవులను చేపట్టడంతో మరియు అతను స్వీటీ మరియు స్మార్ట్ బాబ్లూ ప్రాణాలను తీయడంతో ముగిసింది. వివాహ సన్నివేశంలో గందరగోళం సమయంలో గుడు మరియు గోలు తప్పించుకుంటారు.ఇప్పుడు, రెండు సంవత్సరాల నిరీక్షణ తరువాత, రెండవ సీజన్ ట్రైలర్ ఇక్కడ ఉంది.

మున్నా మరియు కుటుంబ సభ్యులపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి గుడు మరియు గోలు సిద్ధమవుతుండటంతో ఈ ట్రైలర్ సూపర్ ఇంటెన్సివ్. రెండవ సీజన్లో చాలా కొత్త పాత్రలు ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి మరియు అవి ఏమిటో మనం చూడాలి.గుడు అంతా ప్రతీకార ఉద్దేశ్యాలతో తీవ్రంగా ఉన్నాడు, గోలు తుపాకులను కాల్చడంలో మంచివాడు.

గుడు తన ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని, మీర్జాపూర్ కూడా కావాలి. కాబట్టి, మీర్జాపూర్ అభిమానులు, మీర్జాపూర్ కొత్త సీజన్ కోసం సన్నద్ధమవుతారు. మీర్జాపూర్ సీజన్ 2 అక్టోబర్ 23 న ప్రదర్శించబడుతుంది.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: