క్యాన్సర్ ఫ్రీతో సంతోషంగా ఉన్న రొమాంటిక్ హీరో.!

‌బాలీవుడ్ రొమాంటిక్ హీరోల్లో ఇమ్ రాన్ హష్మీ ఒకరు.జహేర్,మర్డర్,అక్సర్,ఆవారపన్, తదితర సినిమాలతో కిస్సింగ్ స్టార్ గా ఒకరకమైన పేరుంది.ఈ రొమాంటిక్ హీరో పదమూడేళ్ళ క్రితం పర్వీణ్ శహ్హనీ … More