ప్రముఖ రంగస్థల నటులు దీక్షితులు ఇకలేరు..!

మురారి సినిమాలో పూజారిగా చేసిన శేషయ్య అనే పాత్ర ఆ సినిమాతో పాటు అందరూ గుర్తుంచుకునే పాత్ర అలాంటిది.ఆ పాత్ర పోషించిన ప్రముఖ రంగస్థల నటులు దీక్షితులు … More