అభిమాన కథానాయకులు ప్రతినాయకులుగా కూడా చాలా బావున్నారు !

మనం చిన్నప్పటి నుండి చూసే యాక్షన్ హీరోలంతా ఇప్పుడు విలన్ లు గా సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నారు మెప్పిస్తున్నారు. మ్యాన్లీస్టార్ జగపతి బాబు కానీ యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ … More