మనం చూస్తున్న ఇంకో జగపతిబాబు!

ఒక అభిమాన హీరో సినిమా కాస్త ఆలస్యం అయితే ఒక రకమైన నిరుత్సాహానికి లోనవడం పర హీరో అభిమానిగా మనం గమనించే విషయం.అదేవిధంగా హీరోలు సైతం అభిమానులను … More