‘కూచిపూడి వారి వీధి’లో శ్రీకాంత్ అడ్డాల

కొత్త బంగారు లోకం తో కుర్రకారుని ప్రేమల్లో ముంచెత్తి, సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు తో తెలుగు వారి గుండెల్లో బాంధవ్యాల విలువలు నింపి ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకులకు … More